Overeenkomst met Rijkswaterstaat voor langdurige samenwerking

Medusa Explorations tekent, na Europese aanbesteding, een overeenkomst met Rijkswaterstaat voor langdurige samenwerking op het gebied van specialistische metingen.

Rijkswaterstaat wil voor langere periodes vaste afspraken maken met dienstverleners op het gebied van specialistische metingen en advies omtrent fysisch onderzoek van de waterbodem. Hiervoor is een Europese aanbesteding geweest waarna Medusa Explorations een raamcontract gegund heeft gekregen als een van de acht raamcontractanten.

Bijzondere meettechnieken

Het raamcontract behelst de toepassing van bijzondere meettechnieken als het bepalen van de samenstelling van de bodem, metingen en monsternames ter bepaling van de bodemclassificatie, radiometrische metingen, metingen om allerlei soorten objecten in de bodem op te sporen alsmede specialistisch advies en advies over innovatie en methode-ontwikkeling.

Referentieprojecten

Voor het indienen van de aanbesteding heeft Medusa gebruik gemaakt van verschillende referentieprojecten waarbij fysisch onderzoek aan de waterbodem of innovatie aan meetsystemen een rol speelt.

Zo is Medusa bezig met een tweejarige monitoring van de verplaatsing van een suppletie van graniet in de Rijn. Mede door menselijk ingrijpen dalen de rivierbodems van onze rivieren. Dit kan problemen opleveren voor de scheepvaart als de waterstand laag is. Daarom voert Rijkswaterstaat een proef uit om te kijken of we het natuurlijke proces waarmee de rivierbodem zich herstelt kunnen nabootsen en stimuleren. Meer over dit project leest u in de binnenvaartkrant of ziet u in onderstaand filmpje.

In de rivieren de Saale en de Bode gebruikt Medusa zijn eigen gammaspectrometer voor de bodemclassificatie. Daarover publiceerden we eerder het artikel Gammaspectrometer ziet verontreiniging rivier. In deze projecten brengt de gammaspectrometer van Medusa de verontreiniging en samenstelling van het sediment duidelijk in beeld. Zo hoeft minder baggerspecie te worden afgevoerd en blijven de kosten van de schoonmaakoperatie beperkt.

Gammaspectrometer met drone

Het project om de gammaspectrometer geschikt te maken voor een drone, in samenwerking met Wageningen Environmental Research, laat zien hoe Medusa meetsystemen innoveert zodat deze systemen toegepast kunnen worden op nieuwe platformen als drones. Dit project laat zien hoe de bodemsamenstelling ook met drones kan worden gemeten. Dit ziet u in deze film: